Debat: Klimanøl. Hjemmeplejens bilpark

Af Søren Klebak og Nanné Solem Sahl, Klimabevægelsen i Rudersdal

DEBAT Rudersdal kommune havde i 2019 en unik mulighed for at igangsætte udskiftningen af kommunens bilpark, som alle kører på fossilt brændstof. Men kommunen valgte ved udskiftningen af hjemmeplejens 63 biler at lease hybridbiler, som reelt er benzindrevne. Leasingaftalen udløber i marts i år, men det ser ud til, at hele bilparken forsætter med at køre på fossile brændstoffer. Det sker på trods af kommunens budgetaftale for 2022-25, hvor der udtrykkes et ønske om at få udarbejdet en plan for udskiftning af biler, så de i fremtiden alene er fossilfrie. Der står bl.a.: “I 2023 står således bilerne i ældreplejen til udskiftning til fossilfri drift”

Social- og sundhedsforvaltningen har imidlertid indstillet til Social- og sundhedsudvalget, at man skal benytte sig af en option om at forlænge leasingen af fossilbiler i to år, så at processen med at udvælge og lease elbiler samt opsætte de nødvendige ladestandere kan finde sted. Social- og sundhedsudvalget godkendte forvaltningens indstilling. Som borger må man konkludere, at forvaltningen intet har foretaget sig trods budgetaftalen. Der er tale om et forvaltningssvigt og manglende politisk opfølgning.

Heldigvis kunne opmærksomme politikere se problemet, da sagen kom på dagsordenen på møde i Økonomiudvalget en uge senere. Økonomiudvalget har forlangt en ny indstilling fra forvaltningen, som forhåbentlig vil medføre en langt hurtigere omstilling fra hybridbiler til elbiler.

Rudersdal kommune har en ambitiøs klimaplan, hvor der bl.a. er en målsætning om en fossilfri bilpark inden 2030. Social- og sundhedsforvaltningen henviser i sin indstilling til, at en forsinkelse på to år ikke vil forstyrre den målsætning. Men det haster med at gennemføre enhver mulighed for klimahandling. Klimaet belastes yderligere, i den tid der går med ikke at handle. I følge klimahandlingsplanen vil kommunen etablere et bæredygtighedsforum med repræsentanter fra hele forvaltningen. Vi ser frem til, at det vil medføre, at alle dele af forvaltningen vil blive engageret i den grønne omstilling. Vi har ligeledes forstået, at indstillinger til udvalgene fra i år skal være ledsaget af en vurdering af de klimamæssige konsekvenser.