Debat: Hvordan får vi ro og orden i skolen?

Anne Christiansen (L), Formand for Børne- og Skoleudvalget

Debat: Det kommer vi aldrig til at gøre
Foto: Sine Fiig

RUDERSDAL: Lad os først lige afklare rollerne.

Den enkelte skolebestyrelse udformer egne ordensregler. Ordensreglementet skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Hvis bortvisningsbekendtgørelsen sanktionsmuligheder (bortvisning, flytning til anden klasse, eftersidning) skal anvendes, er det lederens beslutning. Bekendtgørelsen angiver den maksimale handling, der kun skal anvendes ved gentagne og grove overskridelser af ordensreglerne.

Skolen bør bruge mildere og mindre indgribende foranstaltninger. Enhver sanktion skal følges op af pædagogisk handling.

Det præciseres også i bekendtgørelse og vejledning, at et barn ikke har gavn af sanktionsmulighederne, når der er tale om en social eller følelsesmæssig situation.

Vi kan ikke være uenige i at der ikke må være for meget uro i klasserne. Jeg tror det bedst undgås, når eleverne er aktive og engagerede i undervisningen, når der arbejdes pædagogisk med forståelse af fællesskabet – ikke ved hjælp af straf.

Er oplevelsen, at det er forældrene, der ikke forstår nødvendigheden af hensynet til fællesskabet, er det forkert at straffe børnene.

Selvfølgelig kan vi snakke om det i BSU, men vi kommer aldrig til at sætte mål for brugen af bekendtgørelsen, som for eksempel tre hjemsendelser, to klasseskift og 14 eftersidningninger om året pr. skole eller regler om, at kommer barnet fem minutter for sent, skal hun udelukkes for resten af timen.

Der vil altid være tale om et skøn i den enkelte situation, et skøn der udvises på den enkelte skole.