Debat: Frihed til skolerne – men hvad med frihed til at vælge skole?

Af Christian Fink Elkjær, Solbjærget 9, 3460 Birkerød, Medlem af Rudersdal Radikale Venstre

Debat: Urimelige kirkegårdstakster skal ned

Frihed for vores skoler og daginstitutioner har været til debat her i avisen, hvor Keld Stattau (21. december 2020) efterspørger, at kommunalbestyrelsen sætter skoler og institutioner i Rudersdal mere fri. Som Court Møller (R) replicerer (27. december 2020) er frihed og selvbestemmelse noget Radikale Venstre fuldt og helt kan tilslutte sig, omend det er uklart præcis, hvori Keld Stattau mener den manglende frihed består.

Hertil vil jeg gerne tilføje om ikke en mulig løsning på den problematik kunne være at spørge dem, det drejer sig om? Så hermed en opfordring til kommunen om at få ledelse, lærere, pædagoger, elever og forældre i tale og høre, hvor de kunne tænke sig mere frihed til selvbestemmelse?

Tidspunktet er vel heller ikke det værste, nu hvor flere skoler er ved at finde deres ben ovenpå sammenlægningerne, og hvor øget selvbestemmelse forhåbentlig kan styrke dem i den proces. Måske var det også en idé i den forbindelse at få en evaluering af to store centrale (og dyre) beslutninger omkring skolerne, nemlig udlevering af Ipads til alle elever og brugen af konceptet Synlig Læring.

I forhold til skolernes selvbestemmelse, er det vel sådan, at de allerede har en høj grad af frihed til at definere deres egen profil, så der i dag faktisk er forskel på vores folkeskoler. Det er da i hvert fald mit indtryk, at det er tilfældet her i Birkerød, hvor alle skoler givetvis er gode, men hvor fokus også er forskelligt. Det paradoksale er så bare, at man som forældre ikke har mulighed for at vælge den skole, man synes passer bedst til ens barn eller egne værdier. Det er enormt ærgerligt, og på den måde får vi jo ikke den fulde glæde af skolernes frihed og forskellighed, og det aktive skolevalg bliver begrænset til et valg mellem folkeskolen og en privat, dér hvor det er en mulighed.

Jeg er helt klar over, at en øget grad af frit valg af folkeskole ville besværliggøre styringen af klassedannelsen og dermed muligvis have økonomiske konsekvenser, men hvem ved, måske kunne det også betyde en styrkelse af vores allerede gode folkeskoler i Rudersdal.