Debat: Det er jo ren tilståelse

Debat: Det er jo ren tilståelse

Jens Kloppenborg, viceborgmester (V)

RUDERSDAL: En fjerdedel af forældrene til skolebørn i Rudersdal er enten utilfredse eller stærkt utilfredse med den lokale folkeskoles evne til at sikre ro og orden i undervisningen. Det viste Rambøll´s undersøgelse af Rudersdals skoler sidste år.

Som tidligere skolebestyrelsesmedlem gennem ni år, og nu kommunalbestyrelsesmedlem bliver jeg af og til kontaktet af forældre til børn i folkeskolen.

De fleste henvendelser er desværre om problemer med uro og larm i undervisningen og ikke mindst, at der ikke sker noget tilstrækkeligt fra skolens side for at løse problemet.

Vi har en forpligtelse til at sikre, at alle børn, vi sender i den lokale folkeskole, trives og kan modtage undervisning i et sundt miljø uden larm, uro og ballade.

De enkelte folkeskoler er lokalt forpligtet til at sikre dette, og skoleforvaltningen skal tilse, at det sker.

Men jeg må bare sige det ærligt, det sker langt fra altid. Det er Rambølls måling og trivselsmålinger blandt eleverne desværre et vidnesbyrd på.

Vi sætter ind med pædagogiske tiltag, og det er fint, men når det ikke virker, så er der desværre en stor berøringsangst for at bruge flere af de håndtag, som Undervisningsministeriet faktisk har udstyret vores skoler med.

Det er ikke for sjov, at bekendtgørelse 1951 fra undervisningsministeriet er lavet. Det er den netop, fordi den i tilspidsede situationer skal kunne skærme det store flertal af skolebørn og lærere, så en undervisning kan finde sted.

Og her blev jeg ærligt talt skuffet over at vores formand for skoleudvalget fra Lokallisten, Anne Christiansen, blot siger, at det er et lokalt anliggende, alt imens vores skolechef siger, at han ikke ønsker at bruge den bekendtgørelse i Rudersdal.

Det er jo ren tilståelse, at vi i Rudersdal ikke ønsker at benytte os af alle de muligheder, vi har, for at sikre ro i undervisningen.

Hvilken skoleleder vil gå ud ad den vej med sådan en udmelding fra skolechefen, og hvis skolelederen ikke bakker op, hvad gør læreren i klasselokalet så?

Det er derfor Venstre ønsker en diskussion om ro og orden i vores skoler og ikke mindst, hvorfor vi i Rudersdal afviser at benytte os af en bekendtgørelse, der faktisk er lavet for at sikre, at vi alle kan være her.

Dette skal en temadrøftelse i skoleudvalget gerne kaste lys over.