Borgerrådgiver er nu uafhængig af forvaltningen

Kommunalbestyrelsen har taget det endelige skridt og ansat Birgitte Ohlendorff som borgerrådgiver i Rudersdal Kommune

Ny, fast og uafhængig

Birgitte Ohlendorff begynder 1. marts som borgerrådgiver i kommunen. Foto: Rudersdal Kommune

Efter mere end to år som et midlertidigt pilotforsøg har kommunen nu fastansat en ny uafhængig borgerrådgiver, der skal råde og vejlede borgerne, og gjort ordningen permanent, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

I går tog kommunalbestyrelsen det endelige skridt og ansatte Birgitte Ohlendorff som borgerrådgiver i Rudersdal Kommune med tiltræden 1. marts.

Til forskel fra pilotforsøget, hvor borgerrådgiveren var underlagt kommunaldirektøren, så refererer Birgitte Ohlendorff direkte til kommunalbestyrelsen.

– Det har været en af mine personlige mærkesager at gøre borgerrådgiveren i Rudersdal uafhængig af forvaltningen. På den måde fortsætter vi de gode takter med borgerrådgiveren, der hjælper borgerne igennem det kommunale system, samtidig med at vi løsriver rådgiveren fra forvaltningen. Som kommune kan vi altid blive bedre, og med denne ansættelse står vi på tværs af partier i kommunalbestyrelsen sammen om at øge borgerinddragelsen og styrke retssikkerheden for borgerne, siger borgmester Ann Sofie Orth (K).

Fastansættelsen er også en del af Budgetaftalen 2023, hvor partierne blev enige om at fortsætte med at have en borgerrådgiver, men at vedkommende skulle referere direkte til kommunalbestyrelsen og således være uafhængig af forvaltningen. Det giver samtidig borgerrådgiveren mulighed for at indgå i netværk med andre kommuners borgerrådgivere.

Borgerrådgivningen er et gratis tilbud til alle borgere i Rudersdal, der har til formål at styrke dialogen mellem borger og kommune og at bidrage til at sikre borgerens retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling. Det primære fokus er myndighedsområdet inden for de store velfærdsområder: Børn og Familie, Beskæftigelse, Social og Sundhed samt Borgerservice.

Borgerådgiverens arbejdsform er dialog baseret i forhold til den enkelte borger og i forhold til kommunens forvaltninger, institutioner og medarbejdere. Borgerrådgivningen skal medvirke til, at erfaringer fra dialogen med borgerne bliver til læring for kommunens forvaltning.

Formålet med at have en borgerrådgiver er:

at understøtte en god forvaltningskultur og sikre borgernes retssikkerhed i den kommunale forvaltning,

at rådgive og vejlede borgere,

at give borgerne en tydelig indgang og mulighed for uvildig rådgivning om sagsbehandling i kommunen,

at finde løsninger på komplekse problemstillinger.