Borgermøde om nedslidte kloakker

De fælleskloakerede områder i hele kommunen skal separatkloakeres i løbet af de næste 30 år. Kommunen inviterer til borgermøde den 22. november på Kulturcenter Mariehøj.

Kom til borgermøde om separatkloakering

Novafos og Rudersdal Kommune vil fortælle om indsatserne, der skal adskille spildevandet i de privat husholdninger, ikke mindst for miljøets skyld.

Foto: Lars Sandager Ramlow