Alle borgere skal være tilmeldt Min Rude

rudersdal: Rudersdal Kommune giver nu borgerne et kærligt puf, så flere tilmelder sig Min Rude. Senest den 1. november skal alle over 15 år have en digital postkasse til det offentlige. Med Min Rude får borgeren ikke alene adgang til deres digitale, offentlige postkasse, men også til SKAT og e-boks, samtidig med at kommunen sparer omkostninger. I dag har mere end 32.000 tilmeldt sig Min Rude, men i Rudersdal Kommune er ambitionen fuldstændig klar: Alle skal være tilmeldt Min Rude.

– Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi anser Min Rude som en samlet set bedre løsning, end den Digitaliseringsstyrelsen tilbyder. Samtidig sparer kommunen og dermed borgerne penge ved at bruge vores egen løsning. Vi anbefaler derfor borgere i Rudersdal Kommune at tilmelde sig Min Rude og derudover at tilmelde sig Digital Post fra det offentlige. Det kan ske direkte fra Min Rude, og er et krav fra 1. november 2014 for alle over 15 år med eget cpr. nummer, siger Jette Bondo, der er Områdechef for Borgerservice og Digitalisering i Rudersdal Kommune.

Mens Rudersdal Kommune skal betale en afgift pr. forsendelse på minimum 1 krone, er alle digitale forsendelser via NemSend, som er en integreret del af Min Rude, gratis. Kommunen vurderer således, at den kan spare cirka 1,5 mio. kroner årligt, hvis alle forsendelser til borgerne sker gennem NemSend.

Foruden Min Rude, som løbende udbygges, tilbyder Rudersdal Kommune også en løsning til smartphone og tablet. Denne kan hentes via kommunens hjemmeside eller via App Store. I øjeblikket har 31,9 procent af borgerne i Rudersdal Kommune tilmeldt sig Digital Post fra det offentlige. Cirka 57 procent er tilmeldt Min Rude.