Ældrepleje: Samtaler skaber sammenhold

Drømme: Plejecentrene Byageren og Sjælsø er med i et projekt gennem Ældre Sagen. Det handler om “Drømmesamtaler“, og de to afdelingsledere fra plejecentrene, der er tovholdere på projektet, er stærkt begejstrede.

Ældrepleje: Samtaler skaber sammenhold

Afdelingsleder på Plejecenter Byageren Mette Sander Andersen (th) er sammen med afdelingsleder på Plejecenter Sjælsø, Mia Holst Arnesen, tovholdere på projektet om Drømmesamtaler, som Ældre Sagen har udviklet. Formand for Ældre Sagen i Rudersdal, Gerner Nielsen, glæder sig over det lokale engagement. Foto: Lars Sandager Ramlow

Foto: Lars Sandager Ramlow