2,9 millioner kroner til Rudersdals foreningsliv

Lokalforeningspuljerne har i perioden 2018-2021 bevilget 2,9 millioner kroner til foreninger i Rudersdal Kommune.

2,9 millioner kroner til Rudersdals foreningsliv
Lokalforeningspuljerne har i perioden 2018-2021 bevilget 2,9 millioner kroner til foreninger i Rudersdal Kommune. Pressefoto Foto: Danmarks Idrætsforbund

Rigtig mange foreninger har de seneste fire år fået en vigtig håndsrækning via lokalforeningspuljerne. Det gælder også foreningerne i Rudersdal Kommune. Her har foreningerne i perioden 2018-2021 modtaget 2,9 millioner kroner.

Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede i efteråret 2017 at oprette disse puljer for at understøtte det lokale foreningsliv – eksempelvis idrætsforeninger, spejdere og andre almennyttige foreninger.

Foreningslivets hovedorganisationer har siden fordelt midlerne på baggrund af ansøgninger. Midlerne er blandt andet gået til indkøb af rekvisitter, etablering af faciliteter, rekruttering af medlemmer, afvikling af events og afholdelse af sociale arrangementer.

”Foreningslivet er helt centralt for lokalsamfundene i Danmark. Jeg er virkelig glad for, at lokalforeningspuljerne har været med til at skabe aktivitet og glæde rundt om i hele landet,” siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

Puljen gør gavn i hele landet

Der er udbetalt støtte til foreninger i samtlige danske kommuner, og der er brugt meget få midler på administration. Lokalforeningspuljerne betyder, at der med kort varsel kan støttes op om foreningernes gode idéer og deres ønsker om at skabe aktivitet i lokalsamfundene.

”Frivillige over hele landet har fået stor glæde af lokalforeningspuljen. Sidste år fik vi over 900 ansøgninger, og de kom fra alle dele af landet lige fra Bagsværd til Sydals. Puljen gør det muligt at realisere nogle af alle de initiativer, som de meget engagerede frivillige arbejder med i deres lokalforening i for eksempel Danske Seniorer eller Røde Kors, ” siger formand for indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, Ann Leistiko.

Hovedorganisationer

Følgende hovedorganisationer administrerer midlerne til lokalforeningspuljerne: DIF/DGI, Dansk Firmaidræt, Dansk Ungdoms Fællesråd, ISOBRO, Danske Handicaporganisationer, Oplysningsforbundenes Fællesråd og Friluftsrådet.