169 grunde i Rudersdal under mistanke for PFAS-forurening

PFAS: Det er alle byerne i kommunen, som mistænkes for at have grunde med skadelig PFAS-forurening, viser regionens ’mistankeliste’.

169 grunde i Rudersdal er under mistanke

RUDERSDAL: Regionerne er ved at danne sig et overblik over nøjagtigt, hvor omfattende den skadelige PFAS-forurening er. Og til det formål har man oprettet såkaldte ’mistankelister’ med grunde, som har eller har haft en forurenende aktivitet.

16.000 grunde er under mistanke i hele landet.

Alene i Rudersdal er 169 grunde med på regionens mistankeliste, kan man læse på TV2.dk, som præsenterer en opgørelse over alle mistænkte grunde i hele landet – fordelt på kommuner.

Listen skal ifølge artiklen bruges som et redskab til at udvælge, hvor man skal sætte ind over for forureningen.

For ikke alle grunde med PFAS-forurening vil blive oprenset, lyder det i artiklen.

– Det er et kæmpestort problem for dem, der er berørt af det. Man har krav på at vide, om man er berørt i og i hvilket omfang. Og så må der jo foregå en prioritering i forhold til, hvor slemt det står til. Det er et landsdækkende problem, så der forestår en diskussion om, hvem der har ansvaret og hvordan det skal finansieres, siger Dorte Nørbo (SF), næstformand i Klima- og Miljøudvalget, på baggrund af opgørelsen.

Sundhedsskadeligt

PFAS-betegnelsen dækker over en række kemikalier med potentielt sundhedsskadelige effekter.

Hos voksne kan PFAS blandt andet give for høje kolesteroltal og hormonforstyrrelser. Der er desuden ved større koncentrationer en øget risiko for kræft.

PFAS er ifølge Amalie Timmermann, forsker på Statens Institut for Folkesundhed, skadeligt for immunsystemet og specielt for små børn.

TV2.dk skriver, at de fleste grundejere er blevet orienteret om, at deres grund kan være forurenet. Lejere af PFAS-mistænkte grunde vil ikke automatisk blive orienteret. Orientering påhviler grundejerne.

23 forskellige erhverv

I Rudersdal Kommune er der på den lokale mistankeliste 23 forskellige erhverv og industrier fordelt på byerne Birkerød, Holte, Vedbæk og Nærum.

Der er tale om erhverv og industrier som:

Autolakereri, betonvarefabrik, bogtrykkeri, brandøvelsesplads, elektromekanikværksted, elektronikvirksomhed, trådvarefremstilling, karosserifabrik, kemisk industri, limfabrik, losseplads, læder-, maskin-, metal-, møbel-, papir-, plastik-, tekstil- og trævirksomhed, renovation/snerydning, renseri, servicestation og træimprægneringsvirksomhed.