Virksomheder i kø til erhvervsjord

Nymølle har gravet under grundvandspejlet, men når der ikke er mere grus at hente, bliver søen fyldt op, og hele området vil kunne bebygges. Niveauet vil ligge 14 meter under det oprindelige, hvilket blandt andet vil betyde, at store bygninger ikke bliver helt så synlige på afstand. Foto: Steen Østbjerg