Debat: Velkommen igen til Egedal Hjemmeservice

Debat: Ældrerådet ønsker klare regler efter dødsfald

Marie Jørgensen er formand for Ældrerådet i Roskilde Kommune.

Foto: Jens Wollesen

Marie Jørgensen, formand for Roskilde Ældreråd.

Roskilde Ældreråd er meget tilfredse med, at der så hurtigt er lavet en nødkontrakt med Egedal Hjemmeservice om igen at levere personlig pleje og praktisk hjælp til Roskildes borgere.

Således er der tid til at få alt på plads til starten den 3. maj. Tak til alle involverede for denne positive løsning på en ellers usikker situation.

Nu er der igen tre muligheder for frit valg af leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje til borgere, der er visiteret hertil af Roskilde Kommune.

I Pjecen ”General Information og samarbejde” fra ”Kvalitetsstandarder Sundhed og Omsorg” side 6 står der:

Frit valg af leverandør omfatter:

Den kommunale hjemmepleje

Private leverandører (fra 3. maj Egedal Hjemmeservice)

Egen hjælper. Du kan selv udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen godkendes og ansættes af Roskilde Kommune

Ved skift af leverandør kan man henvende sig til Myndighedsservice på tlf. 46 31 30 00 (mellem 8.30 og 9.30).