Vandværk kan ikke blive koblet til Fors inden for tidsfrist