V: Det _er_ | borgmesterens ansvar

Foto: Kristian Jørgensen