Jeg undres

Jeg sidder her efter aftenens kommunalbestyrelsesmøde og undrer mig.