Unikt sted for psykisk sårbare indviet

Foto: THOMAS OLSEN, Louise Gregersen