Hvad foregår der på Gl. Rådhusvej?

Pludselig en dag går vi tur på Gl. Rådhusvej, og hist hvor vejen slår en bugt, eller på bakketoppen, ligger der nu en virksomhed: ’Gundsø Entreprenør’ på en p-plads lejet af Ballerup Kommune.

Kim Elster, Gl. Rådhusvej 50, Ballerup

Hvordan kan man lige pludselig uden lokalplan leje arealer ud til virksomheder i et villa kvarter? Og hvem i kommune har ansvaret for dette?

Der er en larm af maskiner fra klokken 06.00 i haverne omkring fra virksomheden, BallerupBos beboere må holde sig for ørerne, for ikke at bliver forstyrret af lastbiler, traktorer og andre store maskiner, som står i tomgang flere timer. Der er larm af aflæsning og pålæsning af diverse materialer på grunden.

Det kunne være interessant at få aktindsigt i hvilken kvadratmeterpris kommunen har taget for at genere beboerne mest muligt på Gl. Rådhusvej, lige ledes kunne det være interessant i forhold til at undertegnet kender en som står og mangler plads, og godt kunne bruge p-pladsen på den anden side af møllen, og hvis prisen er rigtig så er den også lejet ud til endnu en virksomhed, ( dog en som ikke støjer), men hører gerne om prisen?

Når man går tur på vores vej kan man ikke komme forbi, da der holder biler, lastbiler og traktorer i vejen ud over fortov, cykelsti og vej til stor gene for alle trafikanter og de gående.

Alle fliserne til indkørslen er ødelagt at den tunge trafik som foregår der. Hvem betaler og hvornår laves det så man gå sikkert igen?

Tænker om det nu er vores kommune som skal finde alternative løsninger til udlejning, så de få flere indtægter! Det kan undre, at de ikke bare lejer materialegården ud til denne virksomhed?

Hvilken ret har kommunen i øvrigt til oprettelse af virksomheder i villakvarterer som vores? svar ønskes.

Svar fra kommunen

SVAR: Vi beklager, de gener du og andre beboere i området har oplevet omkring brugen af p-arealet ved siden af møllehuset. Der er tale om, at arealet i en periode er blevet brugt som opmagasineringsplads for materiel og maskiner i forbindelse med vejvedligeholdelsesopgaver, og vi er i øvrigt ved at finde en anden plads til entreprenøren.

Det er aftalt med Gundsø Entreprenør Forretning, at de må være på pladsen fra kl. 6.30 til kl. 15 på hverdage, og entreprenøren er gjort bekendt med kommunens regulativ for støj i boligområder, der bestemmer grænser for støj.

En del af generne kan også skyldes, at en anden entreprenør har arbejdet i området med udlægning af ny asfalt på tilstødende veje. Når man udlægger ny asfalt er flere maskiner i gang, hvorfor tomgangskørsel vil forekomme, ligesom støv og støj ikke kan undgås.

At p-arealet bruges af entreprenøren skyldes, at Ballerup Kommune i forbindelse med arbejder for kommunen forsøger at minimere transportafstande for at reducere pris og miljøbelastning.

De ødelagte fortovsfliser vil efterfølgende blive reetableret, og det er almindelig praksis at fotografere før og efter, så eventuelle skader kan erstattes.

Steen Pedersen,

centerchef for Miljø og Teknik