Tyve tømte tøjbutikken om natten

Foto: Kristian Jørgensen