Trafikken til og fra nyt Sct. Hans giver bekymringer

Byudvikling: Lokalplan for Sct. Hans Øst sendes i høring, inden resultatet af en trafikanalyse for området foreligger. Men den kommer, inden høringsperioden er ovre.

Det ny byggeri bliver nabo til Bjergmarkshus og til det netop indviede retspsykiatriske center.

Roskilde: Da Roskilde Kommune aftalte at købe Sct. Hans Vest af Region Hovedstaden, var det en forudsætning, at kommunen skulle gøre det muligt at bygge en ny afdeling M ved siden af det nye retspsykiatriske center. Nybyggeriet skal erstatte Fjordhuset, som dermed kan frigøres og indgå i den forestående byudvikling på det vestlige hospitalsområde.