Tælling viser at viber og rødben holder stand i Værebro Ådal

Den nyeste tælling af ynglefugle i Værebro Ådal viser fremgang for de arter, som naturplejen skal gavne.

Natur: Ny tælling viser fremgang for fugle i ådal

Hen over sommeren 2022 er der blevet lavet en fugletælling i Værebro Ådal for at se om bestanden af de fugle, som elsker at leve på engarealer, er i fremgang. Billedet her er dog fra Gundsømagle Sø.

Foto: Lars Kimer
<p>En ny rapport med tælling af fuglene i Værebro Ådal viser, at der er fremgang for en stribe af de fugle, som trives i såkaldte lysåbne naturtyper. </p>