Sygeplejersker klarer skoles sygemeldinger

Foto: Elmer Madsen, Kristian Jørgensen