Storskidende gæs ødelægger ø i Roskilde Fjord

2000 bramgæs på træk giver hovedbrud hos det fårelav, som passer øen Lilleø i Roskilde Fjord. De mange gæs overskider øen og tiltrækker rotter, som efterfølgende mæsker sig i de rugende fugles æg og unger. Og gæssene gør det umuligt for fårelavet at sætte deres får og lam ud på øen. Det plejer at ske omkring 1. maj men i år kommer kun en del af fårene på sommergæs på øen og det bliver mere end halvanden måned for sent.