Sommerballetten danser igen til sommer

Foto: Anders Ole Olsen