Skorstensfejning med uheldige følger

Foto: Kristian Jørgensen