SF stoler ikke på staten

Socialistisk Folkeparti foretrækker, at staten tvinges til at fjerne al den jord fra Risø, som er blevet forurenet af grønlandsk malm, fordi partiet ikke har tillid til, at staten vil foretage en oppumpning og oprensning af grundvand, som langsomt og billigt vil sikre samme resultat for miljøet.

SF stoler ikke på staten

Dansk Dekommissionering har fået byrådets, mens ikke SF’s velsignelse til at vælge den langsomme og relativt billige metode til oprensning efter den udvaskning, der er sket gennem årtier fra den grønlandske malm på Risø Foto: Steen Østbjerg