Servering i 20 år på Vigen

Kommunen sætter restaurant Vigen i stand i forbindelse med den ny forpagtningskontrakt, som løber i 20 år, og som giver forpagterne bedre muligheder for at foretage nye investeringer i stedet.
Kommunen sætter restaurant Vigen i stand i forbindelse med den ny forpagtningskontrakt, som løber i 20 år, og som giver forpagterne bedre muligheder for at foretage nye investeringer i stedet.

Roskilde: Den kommunalt ejede restaurant Vigen vil i den kommende måned gennemgå en istandsættelse.

Det sker i forbindelse med, at kommunen har indgået en ny forpagtningsaftale med de nuværende forpagtere, brødrene Claus og Patrick Skovgaard.

Den ny forpagtningskontrakt løber i 20 år, hvilket giver brødrene mulighed for at foretage investeringer, der skal forrentes over en længere årrække. På den front er der dog ingen aktuelle planer.

Som en del af den ny aftale overgår den fremtidige vedligeholdelse af Vigen til forpagterne. Det afspejler sig også i det ny huslejeniveau, som er højere end det hidtidige. Men inden den ny aftale træder i kraft, har kommunen altså forpligtet sig til at bringe bygningerne i en bedre stand, end de er. Blandt andet bliver der nu skiftet vinduer og lagt tag med isolering – udgifter, som bliver afholdt af kommunens pulje til bygningsvedligeholdelse.