Samarbejde om etniske seniorer

Savner Miray og Umut: De kunne så godt tænke sig at møde jer

Repræsentanter fra Ældrerådet og Integrationsrådet har holdt møde. Fra venstre: Marie Jørgensen, formand for Ældrerådet, Erik Lyby, formand for Integrationsrådet, Yalcin Dogan, formand for Roskilde Kulturforening, Pierre Kary (K), medlem af byrådet, Lisbeth Pedersen, næstformand for Integrationsrådet, og Hans Henrik Olsen, medlem af Ældrerådet.

Ældrerådet og Integrationsrådet i Roskilde Kommune indgår samarbejde omkring de ældre med anden etnisk baggrund end dansk.

Integrationen af etniske minoriteter i Roskilde går i det store hele godt. Det gælder for uddannelserne i folkeskolen såvel som på de videregående uddannelser.

Beskæftigelsen af indvandrere og efterkommere har aldrig været så høj som nu. Men der mangler stadig noget, når det kommer til medborgerskab i form af deltagelse i foreningslivet i kommunen. I mange foreninger ser man kun etniske danskere. En større mangfoldighed vil være ønskværdig.

Ældrerådet og Integrationsrådet holdt mandag et møde med henblik på at se på områder af fælles interesse, hvor man kunne fremme integrationen af etniske seniorer i nogle af kommunens mange eksisterende aktiviteter.

Det kan for eksempel være omkring motion, som alle har brug for, ikke mindst når man kommer op i årene, og det kan med fordel ske sammen med andre ældre i foreningerne. Ture ud i naturen sammen med andre er et andet område, som skal undersøges, og de nødvendige kontakter etableres.

Ældreomsorg i hjemmet og på plejecentrene blev også diskuteret. Den offentlige pleje er til stadighed under kritik, ikke mindst for nylig, hvor den private udbyder opsagde kontrakten med kommunen med kort varsel.

Her er de etniske mindretal ofte bedre stillet, når familien selv tager sig af sine gamle. Der er store forskelle på den danske offentlige velfærd og den mere familiebaserede, men der kunne måske være noget at lære ved at samtænke de to forskellige tilgange til plejen.

Integrationsrådet og Ældrerådet er begge høringsorganer i forbindelse med nye kommunale tiltag, og de aftalte at støtte hinanden med at sørge for, at emner af fælles interesse blev taget opløbet og kommenteret på.

Til det næste møde er Ældrerådet inviteret til at komme i moskeen i Allehelgensgade. Her vil man blandt andet kunne tale med borgere fra det tyrkiske mindretal om deres ønsker og interesser. Hvilket så vil udmønte sig i nye kontakter og aktiviteter hen over foråret.