Sådan skal Roskilde sikres mod stormflod

Stormflodssagaen er nu nået til, at politikerne skal tage politisk stilling til de projekter, som forvaltningen anbefaler. Første runde finder sted på tirsdag i klima- og miljøudvalget.

Forvaltningen anbefaler, at »inderfjorden«, dvs. strækningen fra Strandgade og om til det grønne areal på Frederiksborgvej, opdeles i tre uafhængige projekter: Vest, Midt og Øst.

For alle tre delprojekter er der skitseret stormflodssikring svarende til 2,2-2,3 meter over dagligt vande. En del af løsningerne vil både sikre mod stormflod og give bedre muligheder for adgang og ophold til gavn for alle kommunens borgere.

Inderfjord Vest omfatter havneområdet foran Strandgade og ind over havnens centrale område til Snekken og beskytter seks private grundejere.

Roskilde Kommunes ejendomme i området udgør en væsentlig del af området. Der er skitseret en løsning, som tager udgangspunkt i lokalplanen for området, hvor der er mulighed for at kombinere havnepromenade og kystsikring i ét for en del af strækningen.

Inderfjorden Midt omfatter området fra Snekken over Museumsøen og Vikingeskibshallen frem til Strandengen samt Tømmergrunden. Sikringen omfatter ingen grundejere ud over Roskilde Kommune.

Forslaget arbejder med en fast sikring af Vikingeskibshallen og en mobil sikring mod vraggods af hallens glasfacade. Der er skitseret både faste og mobile løsninger på Museumsøen.

På Strandengen er tegnet et lavt jorddige i en højde på 0-30 cm, langs Skt. Clara Vej. Dette dige kan eventuelt sløjfes, når den endelige udbygning af Vikingeskibsmuseet kendes.

På Tømmergrunden er der tegnet en omlægning af parkarealet med faste diger i jord samt en mobil lukning ved gangstien.

Inderfjord Øst omfatter sikring af kyststrækning fra Strandengen i syd til grønningen ved Frederiksborgvej 85E i nord. Der er 20 private grundejere, som omfattes af sikringen.

I forslaget er der en ny sikringsmur i stålspuns beklædt med træ. Ud for hver grund kan være en åbning, hvor der kan sættes mobile planker i.

Fjordpassagen bliver som en fast sti i beton.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde. Blandt andet om hvordan kommunen fordeler de 44 millioner kroner der er sat af til stormflodsløsninger.