Sådan skal Nordmarken sikres mod skybrud

I de røde områder forestiller Roskilde Forsyning sig, at det vil være fornuftigt at etablere fælles regnvandskloak for at løse vandproblemerne i Jyllinge Nordmark. I store dele af de grønne områder skal der individuelle løsninger til.
I de røde områder forestiller Roskilde Forsyning sig, at det vil være fornuftigt at etablere fælles regnvandskloak for at løse vandproblemerne i Jyllinge Nordmark. I store dele af de grønne områder skal der individuelle løsninger til.

22 veje i Jyllinge Nordmark vil have mest gavn af at få etableret fælles regnvandshåndtering, men en større del af området har udfordringer med regnvand, og en ny rapport fra Roskilde Forsyning konkluderer, at der er seks forskellige overordnede udfordringer med regnvandet i området – lige fra vand, der løber ned fra højereliggende grunde eller ind via Værebro Å, til højtliggende grundejere, hvis faskiner ikke kan komme af med vandet, fordi de er lagt i lerholdig jord.

Hvis dele af området have fælles regnvandshåndtering, anbefaler forsyningen også, at det skal skybrudssikres, hvilket er en standard højere end Roskilde Forsynings serviceniveau skal leve op til i de separatkloakerede områder, hvor det accepteres, at der står regnvand på terræn – fx i folks haver – hvert femte år. Hvis standarden hæves til skybrudssikring, betyder det samtidig, at finansieringen skal skaffes i samarbejde mellem borgere og Roskilde Forsyning.

– For at nå skybrudssikring vil løsningerne ofte være baseret på overfladeafstrømning og vil derfor præge vejene og eventuelt forhaver eller baghaver. Derfor er det helt afgørende at finde de løsninger, som grundejerne foretrækker, og som måske endda kan skabe merværdi for grundejerne, siger projektingeniør Signe Nielsen fra Roskilde Forsyning. Hun står bag rapporten, som er et indspil til Roskilde Kommune, som nu skal udarbejde et spildevandstillæg for Jyllinge Nordmark i efteråret.

På mange af de veje, som ikke står til at skulle have fælles regnvandshåndtering, skal der arbejdes med andre individuelle løsninger. Her kan borgerne finde mange forskellige løsninger på hjemmesiden www.klimatilpasning.dk

Signe Nielsen forventer, at det første arbejde med at ændre på regnvandshåndteringen kommer til at finde sted i løbet af 2016.