Roskildes drift gav plus på 50 mio. kr.

Selv om købet af Kildegården ikke var med i Roskilde Kommunes budget for 2014, endte regnskabet alligevel med at blive bedre end forventet. Det skyldes, at det er lykkedes at få reduceret driftsudgifterne betragteligt.
Selv om købet af Kildegården ikke var med i Roskilde Kommunes budget for 2014, endte regnskabet alligevel med at blive bedre end forventet. Det skyldes, at det er lykkedes at få reduceret driftsudgifterne betragteligt.

Det var forventet, at hele det skattefinansierede område i Roskilde skulle balancere økonomisk i 2014. Det endte med overskud på 21 millioner kroner til trods for, at kommunen også foretog store strategiske ejendomskøb, der ikke var taget højde for i budgettet. Købet af Kildegården fx.

Men DAGBLADET Roskilde skriver, at de ekstra udgifter rigeligt blev opvejet af, at kommunens ordinære drift er i en rigtig god gænge og kostede 50 millioner kroner mindre end forventet.

Det fine driftsresultat pynter på regnskabet. Der var budgetteret med et samlet underskud på 53 millioner kroner. Efter de finansielle poster viser 2014-regnskabet et minus på kun 25 millioner kroner.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde.