Roskilde har brug for mere camping- og hotelkapacitet

Roskilde kommer i fremtiden til at mangle overnatningskapacitet, både når det gælder hotel og camping. Nye muligheder skal undersøges.

Skal Roskilde have et nyt hotel, mere camping og måske endda et feriecenter?

Inden for en kort årrække står Roskilde med for lidt overnatningskapacitet viser en undersøgelse fra Visit Fjordlandet. Nu bliver der fra politisk hold sat gang i at undersøge af hvor der kan være plads til et hotel, mere camping og måske endda et feriecenter. Foto: Jan Partoft

Foto: Jan Partoft