Psykiatrien: Vi udskriver ingen patienter før tid

Godt nok er psykiatrien presset, men det er ikke forklaringen på udadreagerende patienter ude i samfundet, siger psykiatridirektør.

Foto: