Personale i dramatisk jagt på telefontyv

Foto: Kenn Thomsen