Opbakning til Ukraine

Borgmester, Rotary og lokale virksomheder i fælles fodslag med ambassadør

Ukrainsk ambassadør sikrede opbakning i Roskilde

Borgmester Tomas Breddam, distriktsguvernør i Rotary, Annette Hansen, og Ukrainske ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, mødtes med lokale virksomheder på Roskilde Rådhus torsdag 23. marts. Foto: Paul Reuber

Foto:

Over 30 virksomheder og Rotarianere deltog på Roskilde Rådhus torsdag 23. marts, hvor borgmester Tomas Breddam og Distriktsguvernør Annette Hansen fortalte om, hvorfor de hjælper Ukraine.

På mødet talte Tomas Breddam fra hjertet, om hvordan situationen påvirker ham og hvorfor han gerne vil hjælpe. Efterfølgende fortalte Annette Hansen om, at der til dato er indsamlet 6.5, mio kroner, og der er indkøbt 122 generatorer, som er sendt til Ukraine. Disse generatorer kan levere strøm til omkring 220.000 mennesker.

På mødet deltog også den Ukrainske ambassadør i Danmark Mykhailo Vydoinyk, der orienterede om situationen i Ukraine.

– Jeg er ikke her i dag for at bede om penge, men for at sige tak, sagde ambassadøren blandt andet.

Mykhailo Vydoinyk fortalte, at Ukrainerne vil fortsætte kampen, til de har fået deres land tilbage, for hvis ikke de gør det, vil russerne blot tage en pause og så komme tilbage. Med den mængde ammunition som russerne i dag bruger, skal de bruge 6.000 lastbiler om dagen for at transportere ammunition fra depoterne 100 kilometer hen til fronten.

– Russerne havde forventet at blive modtaget som befriere, da de invaderede Ukraine. De forventede at befolkningen vil stå med flag og blomster og tage i mod dem, fortæller Ambassadøren.

Det var en berørt tilskuerskare, der havde fået en orientering ud over det sædvanlige. På mødet blev der givet tilsagn fra virksomheder om støtte til Ukraine, og Tomas Breddam sluttede af med at takke alle, der havde deltaget.