Omstridt havneplan erklæret lovlig

Selv om naboerne i Strandgade mener, at det bølgende beplantningsbælte på havnepromenaden er i strid med et mere end 40 år gammelt forlig, opgiver de formentlig at føre sag og satser i stedet på en god dialog med kommunen og havneselskabet.
Selv om naboerne i Strandgade mener, at det bølgende beplantningsbælte på havnepromenaden er i strid med et mere end 40 år gammelt forlig, opgiver de formentlig at føre sag og satser i stedet på en god dialog med kommunen og havneselskabet.

Roskilde: Der er intet ulovligt i den lokalplan, byrådet i Roskilde Kommune har vedtaget for havnepromenaden.

Det konkluderer Natur- og Miljøklagenævnet, som blev inddraget, da havnens nærmeste naboer klagede over lokalplanen, der skulle skabe det formelle grundlag for Roskilde Oplevelseshavn.

Ifølge DAGBLADET Roskilde er det dog kun selve lokalplanen, nævnet har forholdt sig til. Om dens indhold er i strid med et forlig, kommunen indgik med beboerne i Strandgade, da havnen blev etableret i begyndelsen af 1970'erne, ligger uden for nævnets arbejdsområde, men spørgsmålet bliver formentlig aldrig besvaret. I hvert fald vurderer Flemming Østergaard, beboer i Strandgade, at vejen frem ikke er en civil retssag, men derimod dialog.

– Det, vores tanker går i retning af, er, at det kan reguleres ved hjælp af havneregulativet, hvis der opstår problemer. Det kræver selvfølgelig en god dialog med både kommunen og havneselskabet, og den snak vil vi lægge op til, at vi tager. Der har været krig hernede i så mange år, og det orker vi ikke længere. Vi skal jo alle være her, og det kræver et godt naboskab, siger Flemming Østergaard, som understreger, at sagen endnu ikke har været drøftet i beboerforeningen.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde.