Ombygning af Viby Renseanlæg kan give flere miljøskadelige stoffer i Viby Å

Det skitserede projekt for om- og udbygningen af Viby Renseanlæg lover en samlet reduktion i mængden af skadelige stoffer i det rensede spildevand. Lokalt kan der dog opstå større mængder end i dag.