Ny skoleleder i Viby: ”Jeg glæder mig meget til at komme tilbage til friskoleverdenen”

Foto: Martin Dam Kristensen
Uffe Rostrup skal være leder af Viby Friskole fra årsskiftet. Foto: Frie Skolers Lærerforening.

Fra årsskiftet skal elever og lærere på Viby Friskole til at sige Uffe i stedet for Peter, når de taler om skolens leder. Den 1. januar afløser Uffe Rostrup nemlig den nuværende leder, Peter Mortensen.

Og det er en mand med en alsidig erfaring inden for skoleverdenen, der fremover skal stå i spidsen for friskolen. De seneste 10 år har han været formand for Frie Skolers Lærerforening, hvor han bl.a. har været ansvarlig for at forhandle løn og ansættelsesforhold for lærerne på de frie skoler.

Tidligere har han været lærer på Osted Fri- og Efterskole, og han er meget begejstret for udsigten til igen at have sit virke på en friskole.

”Når man er politiker i en stor organisation, er meget af arbejdet et langt sejt træk. Så nu glæder jeg mig til at komme tilbage til en hverdag med børn, lærere og forældre, hvor små og store problemer og små og store sejre er blandet godt sammen i en store pærevælling, og hvor umiddelbarheden og det nære er i fokus. Før havde jeg måske 600 samarbejdspartnere, jeg skulle forholde mig til, nu får jeg 25 nære kolleger, som jeg kommer til at kende rigtig godt.”

Egentlig havde Uffe Rostrup besluttet sig for, at han først skulle søge nyt job, når han var færdig i jobbet som formand for Frie Skolers Lærerforening. Men så kom opslaget med lederstillingen på Viby Friskole, og det kunne han ikke sidde overhørig.

”Stillingen talte lige ind i mit friskolehjerte, fordi jeg brænder for de frie skoler. Og så var det også tæt på min bopæl i Osted.”

Skal man have hele forklaringen på, at Uffe Rostrup var klar til lederjobbet, skal man faktisk spole tiden endnu længere tilbage. I Frie Skolers Lærerforening arbejder man med fireårige perioder, og da en sådan periode nærmede sig sin afslutning, besluttede han, at det var tid til at sige stop.

”Jeg er 57 år nu, og jeg kunne sagtens tage en periode mere, men jeg tror ikke, at jeg ville kunne blive ved med at være den formand, jeg gerne vil være. Så hellere stoppe nu, hvor det også er realistisk at finde et andet job. Så det var ikke, fordi jeg var træt af mit job. Men så spiller det selvfølgelig også ind, at jeg har savnet at være tæt på skoleverdenen og gerne ville tilbage til det.”

Vigtigt med ejerskab

En af de ting, der var fokus på i stillingsopslaget, var, at der skal laves en ny strategi for skolen. Og det er noget Uffe Rostrup brænder for.

”Det giver mig mulighed for at sætte mit præg på skolen helt fra starten. Vi skal finde ud af, hvad det er for en skole, vi gerne vil lave. Men samtidig er det også vigtigt for mig at sige, at jeg ser Viby Friskole som en virkelig god og velfungerende skole. Jeg har ikke en oplevelse af, at vi står på en brændende platform. Så det handler mest om at stikke en finger i jorden og se, om der er nogen ting, vi kan gøre bedre.”

Noget af det, den kommende skoleleder ser som vigtigst i det nye job, er at få skabt ejerskab, så alle har en følelse af, at den fortsatte udvikling af skolen er et fælles projekt. Som leder ser han sig selv som en, der inddrager sine medarbejdere, men også som en, der gerne vil frem i verden.

”Det hele skal ikke gå op i proces. Der skal selvfølgelig være gode processer, når der træffes beslutninger om forandring, men alle skal ikke nødvendigvis inddrages altid.”

For Uffe Rostrup er det afgørende, at der er en rød tråd i arbejdet.

”Det er derfor, strategiarbejdet er så vigtigt. Og det er ledelsens opgave at sørge for, at vi kommer i mål med strategien. Nogle gange kan det være nødvendigt med omveje for at nå målet, men hvis de ansatte har mulighed for at udføre det job, de er sat til at udføre, og hvis alle trækker på samme hammel, så er lederen kommet langt.”

Mere tålmodig

Fra sit seneste formandsjob har han erfaring for, at det er muligt at flytte tingene rigtig langt, hvis man er klar og tydelig i sit lederskab og formår at skabe ejerskab. Men det handler også om, at man kan begrænse sig, mener han.

”Viby Friskole er ikke nogen kæmpe skole, så vi skal også vide, hvornår vi skal sige, at det her kan vi simpelthen ikke. Man skal afstemme forventningerne med den virkelighed, skolen er i.”

Uffe Rostrup lægger også vægt på, at en leder skal kunne navigere i de op- og nedture, der ofte afløser hinanden.

”Min første overenskomst som formand var, da lærerne blev lockoutet i 2013, og vi var tæt på at gå konkurs. Så man skal være leder i både nedgangs- og opgangstider. Det kræver, at man har folk med på det, man gør, for ellers sejler det. Og for at kunne det er det nødvendigt med kommunikation, vedholdenhed og tålmodighed. Jeg er blevet meget mere tålmodig i mit arbejde som formand,” siger han.

Nu glæder den nye leder sig til igen at skulle arbejde tæt på bopælen.

”Mit seneste virke har været meget rundt i landet, og det har været rigtig sjovt, men det slider også lidt. Nu glæder jeg mig til igen at blive en del af det lokale og at kunne cykle på arbejde og hilse på de folk, jeg møder på min vej. Og så ser jeg frem til, at vi også får skolen til at spille en rolle i lokalområdet.”

Af Marie Louise Rasmussen