Ny formand for Ældre Sagen

Ældre Sagen skifter ud i toppen

Bestyrelsen for Ældre Sagen i Roskilde. Fra venstre ses Flemming Jensen, Fleming Friis Larsen, Jens Larsen, Flemming Molin ,Kirsten Stieper, Niels Tofte, Eigil Hansen, Erling Olsen og Jørgen Ulrich. Else Hass og Hans Jørgen Steffensen var fraværende.

Ældre Sagen i Roskilde har fået ny formand efter sit årsmøde.

Jens Larsen ønskede at træde tilbage fra formandsposten, og i stedet blev den hidtidige næstformand Fleming Friis Larsen valgt til ny formand.

Den afgående formand Jens Larsen fortalte på årsmødet, at der i det forløbne år havde været en betydelig medlemsfremgang, og der nu er cirka 11.000 medlemmer i afdelingen.

Bestyrelsen fortalte om de mange aktiviteter i afdelingen fra IT-café til besøgsvenner, ture og foredrag. Godt 2500 deltager i årets aktiviteter, hvoraf en del er næsten gratis for medlemmerne.

En ny funktion som ældrevejleder har været en succes, idet medlemmer kan få hjælp med henvendelser til det offentlige system også som bisidder samt få vejledning om pension og andre emner indenfor det sociale område.

Direktør for Social, Job og Sundhed i Roskilde Kommune, Mette Olander, deltog i årsmødet med et indlæg om fremtidens ældrepleje og kommunens planer på området.