Mistanke om påsat brand i 400 bigballer

Flammehav i 200 tons halm: Politiet mistænker branden er påsat

Mistanke om påsat brand i 400 bigballer