Mindeord: Dan Hacke styrkede båndene mellem by og festival

Mindeord fra Roskilde Festival om Dan Hacke

Dan Hacke var formand for Roskilde Festival fra 1988 til 2010.

Foto: Kim Rasmussen

Det har været rørende at læse de mange de flotte og personlige mindeord om Dan Hacke. Mindeordene fortæller om et livslangt engagement til gavn for Roskilde, for byens kulturliv, børn og unge og ikke mindst for Roskilde Festival.

Dan Hacke blev en del af Roskildefondens (Foreningen Roskilde Festival) bestyrelse i 1986, og allerede to år efter blev han valgt til formand. Det var en post, som han bestred frem til 2010, hvor han valgte ikke at genopstille. Gennem sit arbejde i ungdomsklubben Viadukten var han tilmed at finde på den allerførste festival på Dyrskuepladsen tilbage i 1971.

Med sine pædagogiske evner og sunde forretningsfornuft spillede Dan Hacke i de tidlige år en stor rolle i at forbinde by og festival. Det var et aktiv for festivalen, at Dan Hacke kunne trække på et kæmpe personligt netværk.

Både i det politiske liv og blandt byens kulturforeninger og handlende blev han anset som samarbejdsvillig og samvittighedsfuld. På den måde hjalp han den spraglede og græsrodsbaserede festivalorganisation med at blive accepteret i lokalsamfundet.

Mindst lige så vigtig var den udvikling af organisationens struktur og drift, som senere blev igangsat under Dan Hackes formandskab. Udviklingen skabte et økonomisk og juridisk sikkerhedsnet under festivalen, som blandt andet betød, at Roskilde Festival kunne modstå de svære år med underskud og politisk pres efter ulykken i 2000.

Det var i Dans tid som formand, at fundamentet for en bæredygtig organisation blev skabt. Det er takket være hans blik for nødvendigheden af udvikling, at Roskilde Festival i dag fortsat kan begå sig som en velgørende, frivilligt drevent organisation i en omskiftelig verden.

Vi er som almennyttig festival og organisation Dan Hacke meget skyldig. Han satte som formand tidligt retningen for udviklingen og sikrede dermed det fundament, som festivalen står stærkt på i dag. Et værdimæssigt ståsted, hvor formålet om at gøre en forskel til gavn for børn og unge altid kommer først.

Æret være Dans minde.

På vegne af hele det orange fællesskab.

Signe Lopdrup

Administrerende direktør

Roskilde Festival