Mænd trives i herreselskaber

Mænd trives i herreselskaber

Mandefælleskabet “Hønse” på tur til Himmelev Skov. (Foto: PR)

Mænd i deres bedste alder er velkomne til at blive en del af et mandefællesskab med fokus på sundhed, som Roskilde Kommune i samarbejde med Røde Kors står bag. Lige nu er der 15 forskellige mandefællesskaber i Roskilde, men der er altid plads til flere.

Herrerne er dårlige til at skabe netværk i forhold til kvinder, hvis de pludselig bliver alene. Det vil Organisationen Forum For Mænds Sundhed (FFMS) gøre noget ved. FFMS sætter hvert år fokus på mænds sundhed og hylder kommuner, der gør en ekstra indsats for mænds sundhed. Roskilde Kommune blev forleden udråbt som mandevenlig guldkommune, da den lever op til kravene. Titlen har kun 12 kommuner ud af 98 i Danmark.

Mandefællesskaberne i Røde Kors har fået Roskilde Kommunes Handicappris 2022 som klap på skulderen for at have fået flere gangbesværede og handicappede ud i naturen. Pengene fra prisen skal bruges til et ud i naturen projekt i Hedeland næste år.

15 mandegrupper i Roskilde

Mænd er ikke så gode til at råbe højt, når det handler om sundhed, men nu vil mandefællesskaber i Roskilde Kommune gøre noget ved sagen.

Henrik Leth er frivillig aktivitetsleder for mandefællesskaber i Røde Kors siger:

– Der er noget genetisk og noget kulturelt bag, at ældre mænd ikke er så gode til at komme ud af sofaen, når de bliver pensioneret, eller enkemænd, eller hvad der nu sker. Der findes noget grufuld statistik i forhold til mænds dødelighed. Der kan være flere årsager, men meget handler om, at det med at have relationer, det holder os i gang. Og mænd er rigtigt dårlige til selv at skabe og vedligeholde disse relationer, siger han.

Historien om mandefællesskaber i Roskilde startede i Sundhedscentret i 2017, hvor man opdagede, at mænd var underrepræsenteret i de lokale tilbud og indsatser.

Jeanne Schlenzig, der er sygeplejerske og projektleder på mandefællesskaber i Roskilde Kommune fortæller:

– I mændenes sundhedsuge i 2017 lavede vi et kursus i ”Sund Aldring” kun for mænd. Der kom otte mænd, der aldrig havde mødt hinanden før, men inden for ti minutter havde de fortalt hinanden om skilsmisser, kræftsygdom, ensomhed og alkoholisme. Jeg blev blæst bagover. Det kunne bare noget, når mænd var sammen, siger hun.

Den første mandegruppe i Roskilde fra 2017 holder stadig sammen.

– Hvis mænd mister konen, eller hun kommer på plejehjem, er de ofte i en meget svær livssituation, hvor det kan være godt at komme ind i en gruppe, hvor man kan lufte sig lidt og dele glæder og sorger. Det gør meget for den mentale trivsel, siger hun.

Samarbejde med Røde Kors

Roskilde Kommune søgte i 2018 penge i en pulje fra Sundhedsstyrelsen til at bekæmpe ensomhed og mistrivsel med særligt fokus på mænd, så kommunen tog fat i Røde Kors og fik startet et samarbejde.

Henrik Leth fra Røde Kors og Jeannet Schlenzig fra Roskilde Kommune har sammen udviklet et koncept for mandefællesskaber.

Når Roskilde Kommune kommer på deres forebyggende besøg hos borgerne oplyser de om mandefællesskabet, hvis mænd er interesseret får Henrik Leth og Røde Kors besked og kontakter vedkommende.

– Når vi starter et mandefællesskab, holder de fire møder, hvor vi fra Røde Kors er til stede og styrer det. Først handler det om at lære hinanden at kende, og så skal gruppen lære at administrere sig selv som gruppe. Hvem er tovholder? Hvor tit skal man mødes? Og så videre. Og derefter bliver de sat fri, forklarer Henrik Leth, der holder møder med mandegrupperne en gang om året.

Tværgående tur i skoven

Henrik Leth fortæller, at de 15 mandegrupper kører selvstændigt videre, men der er dog også plads til gruppearrangementer. En af oplevelserne var en tur til Himmelev Skov 6. december også med plads til mænd i rullestol eller med rollator.

En af deltagerne var Per Horndrup fra mandefællesskabet “Hønse” i Jyllinge. Gruppen tæller syv medlemmer og har eksisteret i fire år. Efter turen fik gruppen et nyt navn “De tværgående”, da de mødes på kryds og tværs med andre mandefælleskaber i naturen.

– Mænd snakker sammen som mænd, når der ikke er kvinder tilstede. Nogle i grupperne har stadig deres kone, og de kommer nogle gange og siger ”og så sagde konen også”. Joken er lidt, at de er blevet sendt ud i deres mandefællesskab, så de kan blive færdig med deres mandesnak, griner Per Horndrup.

Han er selv med i mandefællesskabet forebyggende, hvis han pludselig skulle blive alene.

Start med mandekaffe

Mænd søger mandefællesskaberne på grund af ensomhed eller forebyggende, og det er helt efter fundamentet i indsatsen.

– Kernen i mandefællesskaber er at hjælpe mænd med at få skabt nogle sociale relationer og dermed forebygge ensomhed, siger Henrik Leth.

Tiden i mandefællesskaberne bruges til fælles gåture og et madlavningshold. Er man nysgerrig efter at høre mere, så er der jævnligt mandekaffe hos Røde Kors i Roskilde, der er åbent for alle mænd, Henrik Leth påpeger dog, at der er en form for visitering, da man selv skal have ressourcer til at byde ind i fællesskabet på forhånd.

Få flere oplysninger ved at ringe til Henrik Leth på mobil: 4012 7410 eller sende en mail: roskilde.mandefaellesskaber@rodekors.dk