Lommetyvene går på disko

Foto: Kristian Jørgensen