Lokalplan begrænser ikke antallet af motorbåde i havnen

Naturbeskyttelse: Den grænse, som lokalplanen sætter for antallet af motorbåde i havnen, er uden betydning, fastslår Planklagenævnet – men selv om grænsen ikke er nået, vil en afvist motorbådsejer alligevel få afslag på at sætte sin speedbåd i vandet fra havnens slæbested.