Lille virksomhed har gang i noget stort

DynElectro arbejder med at gøre det billigere at producere grøn brint og dermed fremskynde overgangen til grøn energi.

Karsten Klemens Hansen (tv) og Søren Højgaard Jensen fra DynElectro foran deres fem kilowatt-anlæg, som kan omdanne energi fra sol og vind til brint. Lige nu arbejdes der på at få bygget et 30 kilowatt-anlæg i en container.

Foto: Mie Neel