Kystsikring: Nabokommuner skal ikke betale

Foto: Kenn Thomsen
Vi besøger Bo Jakobsen. Bo er lodsejer ned til Værebro Å. I øjeblikket står vandet fra åen 450 meter op på engen på Bo's jord. Vi skal prøve at se et område, som Bo en gang havde kål på. Alternativt vader vi over til hans jagthytte
Vi besøger Bo Jakobsen. Bo er lodsejer ned til Værebro Å. I øjeblikket står vandet fra åen 450 meter op på engen på Bo's jord. Vi skal prøve at se et område, som Bo en gang havde kål på. Alternativt vader vi over til hans jagthytte Kenn Thomsen

Når nu en del af kystsikringen i Jyllinge Nordmark i virkeligheden er sikring ud mod Værebro Å, så kunne man antage, at åvandet er en medvirkende årsag til, at Jyllinge Nordmark bliver oversvømmet, når det fra tid til anden sker.

Åvandet kommer fra et opland, der ud over Roskilde Kommune dækker Egedal, Ballerup, Furesø, Herlev, Gladsaxe, Allerød og Frederikssund. Alle disse kommuner på nær Roskilde og Herlev er med i det forholdsvis nye forsyningsselskab Novafos, som blev dannet sidste sommer. Novafos har til opgave at håndtere både spildevand og kloakeret regnvand i medlemskommunerne.

På trods af at Novafos' ejerkommuner er den suverænt største udleder af vand til åen, så er Novafos ikke blevet spurgt om, virksomheden skal være medbetaler til etableringen af et sikringsprojekt af Jyllinge Nordmark.

– Her i Novafos er vi ikke inddraget i nogen form for sluse, pumpeprojekt i Værebro Å, og vi er heller ikke blevet kontaktet af en af vores ejerkommuner om projektet, siger direktør i Novafos Carsten Nystrup.

Kun Herlev og Roskilde kommuner samt staten – via Frederiksundsvej og den nye bid Frederikssundsmotorvej – sender også vand, hovedsageligt regnvand til Værebro Å. Præcist hvor mange kubikmeter vand Novafos er ansvarlig for at lede til Værebro Å, har DAGBLADET ikke kunnet klarlægge.

Roskilde Kommune afviser, at det kan komme på tale at få nabokommuner eller nabokommunernes forsyningsselskabet til at bidrage til etableringen.

– Hvis en kommune eller et forsyningsselskab skal bidrage til betaling af et anlæg, som ikke ligger på deres egen strækning af et åløb, så kan det kun ske, hvis kommunen eller forsyningsselskabet kan spare at bygge anlæg hos dem selv. Og da kommunerne opstrøms ikke er vandlidende, har de ingen fremtidige etableringer, de kan spare omkostningerne af ved at gå med i etableringen af kystsikringen nedstrøms, lyder den kringlede forklaring fra kommunen.

De to vandlidende kommuner langs med Værebro Å er Roskilde og Egedal.