Kommunen står fast: Vi vil ikke have lavradioaktivt malm liggende længere

Kommunen står fast: Vi vil ikke have lavradioaktivt malm liggende længere

Roskilde Kommune sætter nu hælene i over for staten og Dansk Dekomissionering. Kommunen vil nemlig ikke give en fristforlængelse, som skulle give grønt lys til, at det malmoplag, som ligger på Risøs jorde, kan få lov at blive liggende, indtil det nye mellemlager for Danmarks radioaktive affald står færdig – formentlig i 2025, hvis alle tilladelser opnås til tiden.