Kloaksag: Dialogmøde skal give klarhed

Sagen fra Ternevej og Grundejerforeningen Birkager i Viby, hvor kommunens egen advokatundersøgelse viste, at Fors har ansvaret for kloakkerne, selv om tinglysningen og deklarationen ikke er blevet ændret, resulterer nu i et dialogmøde, så andre grundejerforeninger kan komme på banen, hvis de mener, de har samme problem. Foto: Britt Nielsen
Sagen fra Ternevej og Grundejerforeningen Birkager i Viby, hvor kommunens egen advokatundersøgelse viste, at Fors har ansvaret for kloakkerne, selv om tinglysningen og deklarationen ikke er blevet ændret, resulterer nu i et dialogmøde, så andre grundejerforeninger kan komme på banen, hvis de mener, de har samme problem. Foto: Britt Nielsen

Der hersker stadig tvivl om, hvem der har ansvaret for kloakkerne i en række grundejerforeninger i Dåstrup og Viby. Før jul konkluderede en advokat, som Roskilde Kommune havde hyret, at Grundejerforeningen Birksagers kloakker er Fors' ansvar.

Sagen i Birkager har fået flere andre grundejerforeninger til at kontakte Roskilde Kommune, fordi de er i tvivl om, hvordan ansvaret for kloakkerne ser ud hos dem.

Et kort, som Ramsø Kommune lavede i 2004, viser, at der næsten ingen private kloakker er i Viby og Dåstrup. Fors har dog lavet et kort ud fra tinglysninger og deklarationer, hvor blandt andet det meste af Dåstrup, samt cirka en tredjedel af Viby, er registreret som private kloakker.

Torben Jørgensen (S) er et af Roskilde Kommunes repræsentanter i Fors' forretningsudvalg. Udvalget har holdt møde i denne uge, og her var kloakkerne i Dåstrup og Viby et emne.

– Det, vi har drøftet, er, at Fors' vil indkalde til det, de kalder et funktionsmøde, siger Torben Jørgensen og forklarer, at de relevante grundejerforeninger i Viby og Dåstrup bliver inviteret til mødet, hvor der vil blive afklaret, hvor der er tvivl om ansvaret for kloakkerne.

Derudover vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål. En mulighed som grundejerforeningerne i blandt andet opslag på Facebook tidligere har efterspurgt, men hvor de har fundet det svært at komme i dialog med Fors.

– Mødet skal give noget ro og give klarhed og sætte en proces i gang, siger Torben Jørgensen og forklarer, at alle som måtte mene, at her er noget, som skal afklares, kontakter Roskilde Kommune, som sammen med Fors undersøger sagen.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde lørdag den 27. januar. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen – og resten af dagens avis – på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy