Klar til sidste etape af Kulturskolen ind på Nordskolen

Penge frigivet til sidste etape af flytning af skole

Kulturkilen blev indviet sidste år. Den er en del af projektet, hvor Kulturskolen flytter ind på en del af Nordskolen, afdeling Jyllinge.

Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Kultur- og idrætsudvalget i Roskilde Kommune har frigivet fem millioner kroner til renoveringen og ombygningen af de lokaler på Nordskolen, afdeling Jyllinge, som Roskilde Kulturskole skal flytte ind i.

Beslutningen skal en tur i byrådet, og det betyder, at den sidste etape af projektet “Kulturskolen ind på Nordskolen” også bliver godkendt.

Projektet har foreløbig betydet, at der er lavet to faglokaler i mellembygningen til blok 4, indkøbt inventar til brug for Kulturskolens aktiviteter. Derudover blev Kulturkilen indviet sidste år, og den har skabt en ny indgang og et nyt byrum til skoleområdet.

Sidste etape vil give en ombygning og renovering af blok 4, renovering af den sidste del af mellembygningen til blok 4, fortsættelse af stiforbindelsen fra Jyllingecentret til de nordlige byområder, forbedring af udearealerne i skolegården med fokus på området omkring blok 4 og indkøb af inventar og udstyr til Kulturskolen.

Projektet er blevet beskåret, så der ikke længere bliver lavet en pergola som indgang, og blok 10 tages ud af projektet, så den ikke længere indgår som en del af Kulturskolens areal. Der vil heller ikke være midler til at forbedre alle udearealerne på skolens område.

Udover de fem millioner kroner på dette års budget, er der sat syv millioner kroner af i næste års budget til projektet. Den sidste etape forventes at blive indviet inden sommerferien 2024.