Kære politikere. Find 14,2 millioner kroner til ældreplejen, før I begynder at prioritere

Ældrerådets formand opfordrer politikerne i Roskilde Kommune til at afskaffe fradraget kaldet Sund Aldring.

Debat: Justering af fritvalgspriser på plejeområdet - en gang om året

Kære politikere. Find 14,2 millioner kroner til ældreplejen, før I begynder at prioritere

Foto: Jens Wollesen