Kæmpe interesse for kogræsserforening

På under en uge har 23 borgere set sig lune på en ny kogræsserforening med Angus-køer i Vindinge, som Roskilde Kommune forsøger at få sparket i gang. Tallet er bemærkelsesværdigt, ifølge græsningskonsulent Lise Hoffmeyer, som er kommunens ankermand på projektet. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

– Vi har i kommunalt regi aldrig lavet en græsningsforening før, så vi ved jo i virkeligheden ikke, hvad det er, vi har sat i gang. Men ingen af os, der arbejder med projektet, havde set det komme, at der allerede nu er 23, som har vist interesse, siger Lise Hoffmeyer.

Den store interesse betyder, at der nu arbejdes på en dato for det første møde for de interesserede.

– Vi er kommet lidt på bagkant. Nu leder vi efter en dato, for den store interesse skal udnyttes, siger Lise Hoffmeyer, som er projektansat.

Blandt de 23 interesserede er der flere, som ikke kan skrive Vindinge på visitkortet.

– Alle er naturligvis velkomne, men det er kommunens ambition, at denne type foreninger skal sprede sig ud over hele kommunen, så det kan godt være, at de folk, som kommer lidt længere væk fra, i virkeligheden lige må holde hesten og i stedet skal være centrale figurer i foreninger i deres egne lokalområder, siger Lise Hoffmeyer.

Blandt de interesserede er der meget forskellige årsager til, at de gerne vil være med.

– Vi har flere børnefamilier, som gerne vil give deres børn en forståelse af, hvor vores mad kommer fra. Men jeg har også talt med en pensioneret botaniker, som rigtig gerne vil følge udviklingen af planter på arealet for at kunne registrere en forandring. Jeg har tilmed talt med en mand, som voksede op med kvæg, og som længe har haft et ønske om at komme til at have med kvæg at gøre igen. Man bliver nogle gange overrasket over de ressourcer, der dukker op i et lokalområde, siger hun.

Lise Hoffmeyer har også fået henvendelser fra folk, som ikke nødvendigvis vil være med i projektet.

– Der er jo altid nogen, som bruger et areal. Folk cykler, måske på mountainbike, andre lufter hunde. De spørger jo til, hvad der kommer til at ske, for området skal naturligvis hegnes ind, og hvad sker der så? Kan det bruges i kombination med græsningen? De folk med den slags spørgsmål vil vi naturligvis meget gerne have med til informationsmødet, siger hun.

Der er endnu ikke fundet en dato for næste møde om projektet.